17 jan, 17:30
2015
Algemeen
Ingezonden

ZuidZorg wil Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent overnemen

ZuidZorg is voornemens om per 1 februari 2015 alle activiteiten van Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent (HHPV) uit Uden over te nemen. Hiermee anticipeert ZuidZorg op de ontwikkelingen binnen de huishoudelijke hulp waarin de financiering enorm onder druk staat. Met de uitbreiding van het werkgebied naar Noordoost-Brabant verwacht ZuidZorg een groei te behalen die de continuïteit van de huishoudelijke hulp van de organisatie kan blijven waarborgen.

Overname werknemers Op 14 januari 2015 is HHPV officieel failliet verklaard en is de overnameprocedure opgestart. De overname betreft alleen Huishoudelijke Hulp van Pantein-Vivent en niet de overige bedrijfsonderdelen. ZuidZorg gaat de huishoudelijke hulp aanbieden onder de naam ZuidZorg. De huishoudelijke hulp in Noordoost-Brabant zal onveranderd worden uitgevoerd door de huidige werknemers van HHPV. Circa 80% van hen zal in dienst treden bij ZuidZorg Hulp Thuis Noordoost-Brabant.

Lokaal en kleinschalig ZuidZorg geeft zorg en ondersteuning aan ouderen, langdurig zieken, mensen met een beperking en kinderen in de thuissituatie. De organisatie is met circa 3.500 medewerkers en een omzet van € 100 miljoen euro (2014) de grootste aanbieder van thuiszorg in Zuidoost-Brabant. Naast hulp thuis, biedt ZuidZorg daar ook zorg thuis, kraam- en jeugdgezondheidszorg, hulpmiddelen en dieetadvies. De organisatie werkt met kleine lokale teams waarvan de medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan hun cliënten. Deze manier van werken gaat ZuidZorg ook introduceren in Noordoost-Brabant.

Slagvaardig In Zuidoost-Brabant doorloopt ZuidZorg momenteel een reorganisatie gericht op het aanpassen van de organisatie op het verlenen van (minder) zorg en verlaging van de tarieven. Dit betekent dat ZuidZorg Zuidoost-Brabant per 1 januari aanzienlijk minder zorgmedewerkers nodig heeft. Ondanks de uitdagingen die het huidige zorgklimaat biedt, blijft ZuidZorg met de nodige slagvaardigheid garant staan voor hoge kwaliteit van zorgverlening.